Trwa ładowanie...
d3f5bfy
bankier

Bankier.pl SA transakcje zbycia akcji spółki

Raport bieżący 47/2008
Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...

Share
d3f5bfy

Raport bieżący 47/2008 Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji zbycia akcji Spółki Bankier.pl S.A.

Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych - Wiceprezes Zarządu Pit.pl Sp. z o. o. spółki zależnej od Bankier.pl S.A - zbyła w dniu 24 czerwca 2008 roku 1000 (jeden tysiąc) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Bankier.pl S.A. po cenie 12,90 zł (dwanaście złotych 90/100) za 1 akcję.

Powyższe transakcja zbycia została zawarta na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informację sporządzono 26 czerwca 2008 roku w Kaliszu.

kom espi abs/

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy