Trwa ładowanie...
d2nf3k5
espi

BARLINEK - Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki (10/2014)

BARLINEK - Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki (10/2014)
Share
d2nf3k5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Barlinek SA ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") z dnia 11.03.2014 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki BARLINEK S.A. " Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3) regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce BARLINEK S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 21 marca 2014 r. akcje spółki BARLINEK S.A. oznaczone kodem "PLBRLNK00017".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Przemysł materiałów budowlanych
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)
d2nf3k5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2014-03-12 Bronisław Chmielowski Członek Zarządu Bronisław Chmielowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nf3k5

Podziel się opinią

Share
d2nf3k5
d2nf3k5