Trwa ładowanie...
d97bvh1

Barometr Carrefour spadł o 0,5 pkt m/m do -1,0 pkt w lipcu

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej w lipcu wyniosła -1,0 pkt (w skali od -100 do +100) i była niższa o 0,5 pkt m/m. Był to pierwszy spadek wartości Barometru po czterech następujących po sobie miesiącach wzrostu i należy go traktować jako korektę trendu wzrostowego, podał Carrefour. W nadchodzących miesiącach spodziewać się należy kontynuacji wzrostów i przekroczenia wartości neutralnej (zero punktów), co oznaczać będzie, że koniunktura znalazła się w korzystnej fazie.
Share
d97bvh1

Na zmianę wartości Barometru negatywnie wpływały jego składowe: pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej.

Jednak spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, spadek wskaźnika inflacji oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw, podano w komunikacie.

"Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika, pomimo odnotowanego spadku, świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Wartość Barometru od sześćdziesięciu siedmiu miesięcy, a więc od ponad pięciu i pół roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego (czyli zera), co stanowiło odbicie dominacji negatywnych czynników w gospodarce. Utrzymanie się w najbliższych miesiącach trendu wzrostowego sprawi jednak, że stan ten się zmieni. Potwierdzają to dostępne na rynku prognozy makroekonomiczne. Poprawiająca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesiącach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru" - napisał Carrefour.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystna koniunkturę konsumencka, a powyżej ? korzystną.
(ISBnews)

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1