Trwa ładowanie...
d3mnkdq
d3mnkdq
espi

BAUMAL GROUP - Podpisanie przez głównych akcjonariuszy Baumal Group S.A. ze spółką Pozbud (11/2014) - EBI

BAUMAL GROUP - Podpisanie przez głównych akcjonariuszy Baumal Group S.A. ze spółką Pozbud (11/2014)
Share
d3mnkdq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez głównych akcjonariuszy Baumal Group S.A. ze spółką Pozbud | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. został podpisany Aneks nr 3 ("Aneks") do Umowy Inwestycyjnej ("Umowa"), zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku pomiędzy Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą, głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. a spółką Pozbud T&R S.A. W związku z kontynuacją procesu pozyskania dofinansowania planowanych inwestycji, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej, Strony Umowy, Aneksem Nr 3, zgodnie postanowiły o przedłużeniu terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 czerwca 2015 roku. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, o podpisaniu Aneksu Nr 1 - raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, a o podpisaniu Aneksu Nr 2 - raportem bieżącym nr 19/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
ADRIAN BAUM PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnkdq

Podziel się opinią

Share
d3mnkdq
d3mnkdq