Trwa ładowanie...
d4bb00r

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie znaczącej umowy w projekcie ?Plac Unii? przy ul. Puławskiej 2 w War ...

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie znaczącej umowy w projekcie ?Plac Unii? przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie ? nabycie przez spółkę celową akcji własnych w celu ich umorzenia (11/2015)

Share
d4bb00r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy w projekcie ?Plac Unii? przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie ? nabycie przez spółkę celową akcji własnych w celu ich umorzenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 sp.k. (dalej: ?PD5?) zawarła ze spółką NPU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: ?NPU?) umowę nabycia akcji własnych, na podstawie której to umowy PD5 przeniosła na rzecz NPU 4.032.258 akcji zwykłych, imiennych serii A w spółce NPU za cenę wynoszącą 23.812.272 Euro. Akcje zostały nabyte przez NPU w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Jednocześnie, w dniu 12 marca 2015 roku, walne zgromadzenie NPU podjęło uchwałę o umorzeniu akcji własnych nabytych na podstawie wyżej opisanej umowy. Umowa nabycia akcji własnych uznana została przez Emitenta za znaczącą, albowiem jej wartość przewyższa równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb00r

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI Development SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2015-03-12 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb00r

Podziel się opinią

Share
d4bb00r
d4bb00r