Trwa ładowanie...
d4h77lg

BBI ZENERIS NFI - Rejestracja zmian z statucie Funduszu (28/2010)

BBI ZENERIS NFI - Rejestracja zmian z statucie Funduszu (28/2010)

Share
d4h77lg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian z statucie Funduszu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą: BBI Zeneris NFI S.A. (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 27 grudnia 2010 r. Fundusz otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 grudnia 2010 r., dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie Funduszu, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu z dnia 18 października 2010 r.Sąd Rejonowy zarejestrował zmiany w Statucie Funduszu w ten sposób, że zmieniono: Art. 7, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 27 i Art. 32, skreślono Art. 25.Jednocześnie Sąd Rejonowy przyjął jednolity tekst Statutu Funduszu. Treść jednolitego tekstu Statutu Funduszu stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz § 100 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 19 października 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | statut_BBIZeneris.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h77lg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Robert BenderMarek Perczyński Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h77lg

Podziel się opinią

Share
d4h77lg
d4h77lg