Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

BBI ZENERIS NFI - Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta (12/2013)

BBI ZENERIS NFI - Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta (12/2013)
Share
d1laimv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BBI ZENERIS NFI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 marca 2013 r. nastąpiło ziszczenie się jednego z warunków umowy znaczącej ("Umowa") zawartej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 2/2013 z dnia 23 stycznia 2013. Umowa została zawarta z PLEQ Plant & Equipment GmbH z siedzibą w Köln (spółka prawa niemieckiego)("Kupujący") i jest warunkową umową zobowiązującą Emitenta do sprzedaży akcji podmiotu zależnego od Emitenta, spółki pod firmą: Energo-Eko I S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ("Spółka"). Akcje objęte Umową stanowią wszystkie akcje posiadane przez Emitenta w Spółce, reprezentujące 69% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do wykonywania 73,3% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i zostały w sposób szczegółowy scharakteryzowane w raporcie bieżącym Emitenta nr 2/2013 z dnia 23 stycznia 2013. W dniu 11 marca 2013 nastąpiło ziszczenie się jednego z warunków zawieszających Umowy, polegającego na otrzymaniu przez Emitenta ostatniej karty do
głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętej w trybie obiegowym, wyrażającej zgodę na zbycie na rzecz Kupującego akcji imiennych posiadanych w Spółce przez Emitenta i udostępnieniu tej zgody Kupującemu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv