Trwa ładowanie...
d4df6qv
d4df6qv
espi

BEDZIN - Powołanie osoby nadzorującej. (70/2014)

BEDZIN - Powołanie osoby nadzorującej. (70/2014)
Share
d4df6qv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby nadzorującej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. informuje, że w dniu 06 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek akcjonariusza Energoutech 3 Sp. z o.o. powołało na Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. VIII kadencji Pana Macieja Solarczyka. Pan Maciej Solarczyk jest absolwentem: Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie uzyskał tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe: - 2006 - 2008 - specjalista ds. sprzedaży i rozwoju nowych rynków w firmie Svendborg Brakes A/S w Danii - 2010 - 2011 - specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. (do 31.12.2010 r. Enion Energia Sp. z o. o.) w Krakowie - 2012 - 2013 - Szef Biura Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta w TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach - Od 2013 - Wiceprezes Zarządu spółki FPM S.A. w Mikołowie Ponadto
od 2010 roku pan Maciej Solarczyk jest członkiem rady nadzorczej spółki MB EKO S.A. w Sosnowcu. Pan Maciej Solarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22), §28, §100, ust.1. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małob?dzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
d4df6qv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarzadu
2014-11-06 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4df6qv

Podziel się opinią

Share
d4df6qv
d4df6qv