Trwa ładowanie...
d3hisx4

BEDZIN - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości. (66/2015)

BEDZIN - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości. (66/2015)

Share
d3hisx4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 13.04.2015, w którym Spółka informowała o emisji obligacji serii "A" oraz raportów bieżących nr 27/2015 z 23.04.2015 r. i 64/2015 z 31.08.2015 r. Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informuje, że w dniu 10.09.2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 01.09.2015 (Sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 5130/15/435) w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów wraz z zaświadczeniem, że wpisu pod pozycją 2461735 dokonano w dniu 04.09.2015 roku. Przedmiotem zastawu są akcje niezdematerializowane, imienne Spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO- LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna. Wartość nominalna akcji: 10 000 zł Liczba akcji obciążonych zastawem: akcje serii A ? 24 sztuki, akcje serii B ? 100 sztuk, akcje serii C ? 100 sztuk. Zastaw rejestrowy zabezpiecza zabezpieczone wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 37 200 000 zł. Zastaw został ustanowiony
w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w związku z przeprowadzoną emisją obligacji. Podpis: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-144 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bolesława Krzywoustego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 61 227 57 10-11 | | (+48) 61 227 57 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Krzyszto Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4