Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

BEDZIN - Zmiana warunku znaczącej Umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta (3/2015)

BEDZIN - Zmiana warunku znaczącej Umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunku znaczącej Umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu Nr 79/2014 z 23.12.2014 r Zarząd Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. informuje , że w dniu 20 stycznia 2015 r. Spółka zależna od spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. tj. Spółka Elektrociepłownia Będzin Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie oraz Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo ? Leasingowe ENERGO ? UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawarły aneks do umowy leasingu instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji ?A?), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji ?B?); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji ?C?); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji ?D?) W odniesieniu do wcześniejszych ustaleń zmianie uległ termin zawarcia przedwstępnej Umowy sprzedaży przedmiotów leasingu która zostanie zawarta do dnia 28.02.2015 r. (określona w Umowie leasingu na dzień 15.01.2015 r.) Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Podstawa
prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e