Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Realizacja umowy nabycia aktywów znacznej wartości (3/2012)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Realizacja umowy nabycia aktywów znacznej wartości (3/2012)

Share
d4ca9gz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Realizacja umowy nabycia aktywów znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Spółka informuje iż w dniu 18 stycznia 2012 została dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego zapłata przez Spółkę kolejnej części wynagrodzenia na rzecz spółki Lobavio Enterprise Limited w wysokości 1 000 000,00 złotych. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej związana jest z nabyciem przez Spółkę 25 000 akcji w spółce Calypso Fitness S.A. dających Spółce łącznie 25 % udziałów w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Calypso Fitness S.A. Kolejne płatności będą dokonywane zgodnie z umową z późniejszym czasie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 531 32 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-16-76-510 | | 750721670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz