Trwa ładowanie...
d23lava

BERLING S.A. - Otrzymanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku (14/2014)

BERLING S.A. - Otrzymanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku (14/2014)

Share
d23lava

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BERLING S.A. Informuje, że w dniu 05 grudnia 2014r. powziął informację o otrzymaniu przez jego pełnomocnika decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z dnia 26.11.2014r., Znak sprawy UKS2291/W2P5/42/42/13/123/029, (sprawa dotyczy 2011r. o której Spółka informowała w raporcie nr 11/2014) w którym został określony: 1. Przychód ogółem 103.566.702,69 zł (według deklaracji spółki za 2011 rok było 84.456.028,02 zł), co zwiększa dochód do opodatkowania o 19.110.674,67 zł (podstawa opodatkowania wzrosła z tytułu objęcia udziałów za wkład niepieniężny w Berling Promotions Sp. z o.o. ? dochód w 2011r. wzrósł o kwotę 19.110.674,67 zł). 2. Podatek za 2011r. w związku z zwiększeniem dochodu wzrósł o 3.631.028 zł. W raporcie okresowym za I, II i III kwartał 2014 roku Spółka informowała o kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, który badał rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011r. Stanowisko Spółki jest odmienne
od stanowiska UKS, które zostało przedstawione ww. decyzji stwierdzającej, że wniesiony aport nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa Berling S.A. i w związku z tym nie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Wobec powyższego Spółka zamierza wnieść odwołanie od ww. decyzji Dyrektora UKS do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, które powinno umożliwić prawidłowe określenie podstawy opodatkowania za 2011r. i wydanie korzystnej dla Spółki decyzji, która będzie zgodna z opinią, którą reprezentował Zarząd Spółki w 2011 roku, iż była to zorganizowana część przedsiębiorstwa Berling S.A. i w związku z tym objęcie udziałów za wkład niepieniężny podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2011r. i ewentualne niekorzystne decyzje organów skarbowych nie powinny mieć istotnego wpływu na bieżące wyniki Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 154 ust.1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava