Trwa ładowanie...
d1ww9fz
espi

BEST - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

BEST - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)
Share
d1ww9fz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. (Emitent) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku,- zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu.Wobec powyższego w 2011 roku Spółka przekaże raporty okresowe do publicznej
wiadomości w następujących terminach:- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku, zawierający kwartalną informację finansową za IV kwartał 2010 roku?1 marca 2011 r.- Raport roczny za 2010 rok - 29 kwietnia 2011 r.- Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 29 kwietnia 2011 r.- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2011 roku - 16 maja 2011 r.- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 r.- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Barbara Rudziks Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ww9fz

Podziel się opinią

Share
d1ww9fz
d1ww9fz