Trwa ładowanie...
d2qs0b5
d2qs0b5
espi

BEST - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii H (5/2015)

BEST - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii H (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2qs0b5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż dnia 3 lutego 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii H, tj. 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda (Obligacje). Dzień wykupu Obligacji ustalony został na 11 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 3 marca 2015 r. Przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Noble Securities S.A. ? prowadzącego ewidencję Obligacji, zgodnie z procedurą opisaną w Propozycji nabycia Obligacji z dnia 7 marca 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d2qs0b5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Urszula Rybszleger Pełnomocnictwo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qs0b5

Podziel się opinią

Share
d2qs0b5
d2qs0b5