Trwa ładowanie...
d366cr5
d366cr5
espi

BEST - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii I (6/2015)

BEST - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii I (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d366cr5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii I | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż dnia 3 lutego 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii I, o nazwie BST0916, oznaczonych kodem PLBEST000119, tj. 146.783 (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda (Obligacje). Dzień wykupu Obligacji ustalony został na 28 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 20 marca 2015 r. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. w Warszawie (Catalyst), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji
otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Urszula Rybszleger Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d366cr5

Podziel się opinią

Share
d366cr5
d366cr5