Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

BETACOM - Betacom SA ? Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze ...

BETACOM - Betacom SA ? Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku (17/2014)
Share
dxviypg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BETACOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Betacom SA ? Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2014r.: 1.Surplus Capital Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - akcyjna posiadający 400 000 głosów, dających udział 31,80 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca2014 roku oraz 19,80 % w ogólnej liczbie głosów. 2.Mirosław Załęski posiadający 262 000 głosów, dających udział 20,83 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca2014 roku oraz 12,97 % w ogólnej liczbie głosów. 3.Robert Fręchowicz posiadający 243 450 głosów, dających udział 19,35 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca2014 roku oraz 12,05 % w ogólnej liczbie głosów. 4.Jarosław Gutkiewicz posiadający 202 200 głosów, dających udział 16,07 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca2014 roku oraz 10,00 % w ogólnej liczbie głosów. 5.Artur Jurski posiadający 95 000 głosów, dających udział 7,55 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca2014 roku oraz 4,70 % w ogólnej liczbie
głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg