Trwa ładowanie...
d3p4xr7
d3p4xr7
espi

BGE - Zatwierdzenie listy wierzytelności (5/2015) - EBI

BGE - Zatwierdzenie listy wierzytelności (5/2015)
Share
d3p4xr7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zatwierdzenie listy wierzytelności
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki BGE S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności w trybie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze. Zatwierdzenie listy wierzytelności jest kolejnym ważnym etapem w toczącym się postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Konstanty Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p4xr7

Podziel się opinią

Share
d3p4xr7
d3p4xr7