Trwa ładowanie...
bgż
25-08-2011 11:52

BGŻ liczy na 1,5 mld zł depozytów z banku internetowego

BGŻ liczy, że w 2012 roku tworzony przez niego bank internetowy zgromadzi 1,5 mld zł depozytów - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes BGŻ, Jacek Bartkiewicz.

BGŻ liczy na 1,5 mld zł depozytów z banku internetowegoFot: Bank BGŻ
dce1jjt
dce1jjt

- Liczymy na to, że w 2012 roku nowy bank internetowy przyniesie 1,5 mld zł depozytów - powiedział Bartkiewicz.

BGŻ planuje uruchomienie banku internetowego pod koniec czwartego kwartału 2011 roku.

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 60,3 mln zł i był o 158,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2010 roku - poinformował bank w komunikacie. Głównymi czynnikami wzrostu była poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 35,3 proc. do 369,8 mln zł. Źródłem wzrostu był rozwój akcji kredytowej zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej. Szczególnie szybko rósł portfel kredytów dla klientów z sektora rolno-spożywczego, którego wartość brutto na koniec pierwszego półrocza 2011 roku wyniosła 8 593 mln zł i była o 23,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost odnotowano również w portfelu kredytów w rachunku bieżącym dla małych i średnich oraz mikro-przedsiębiorstw. Portfel kredytów preferencyjnych wzrósł rok do roku o 10,2 proc. i wyniósł w końcu czerwca 3 738,3 mln zł.

dce1jjt

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły o 21,1 mln zł, tj. 28,3 proc. Przyczyniły się do tego przede wszystkim istotnie niższe odpisy na kredyty gotówkowe dla klientów detalicznych oraz na kredyty dla przedsiębiorstw. Wskaźnik udziału należności, które utraciły wartość w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2011 roku 6,3 proc., co oznacza, że był na znacznie niższym poziomie niż średnia rynkowa.

Jednym z istotniejszych wydarzeń w drugim kwartale było zawarcie przez Bank BGŻ oraz większościowego akcjonariusza – Rabobank, umowy pożyczki na kwotę 1 008 mln CHF na okres 12 lat, celem finansowania istniejącego portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Pożyczka uruchamiana jest w transzach do końca września br. i wpływa na znaczącą poprawę struktury finansowania Banku.

– Bank sukcesywnie realizuje strategię zakładającą m.in. rozwój sieci oddziałów, umacnianie pozycji na rynku bankowości dla sektora rolno-spożywczego oraz prace nad uruchomieniem banku internetowego – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ. W pierwszym półroczu otwartych zostało 25 nowych oddziałów. Sieć Banku BGŻ wzrosła w tym czasie do 370 placówek. - Plan rozwoju sieci będziemy kontynuować w drugiej połowie 2011 roku - dodał Jacek Bartkiewicz.

W II kwartale 2011 roku Grupa BGŻ wypracowała zysk netto w wysokości 26,5 mln zł w porównaniu z 13,6 mln zł rok wcześniej. Wpływ na wynik za drugi kwartał 2011 roku miały koszty związane z procesem przygotowania Banku BGŻ do pierwszej publicznej oferty akcji, rozwój sieci oddziałów oraz wydatki na projekty strategiczne.

dce1jjt

Według stanu na pierwsze półrocze aktywa ogółem Grupy BGŻ wyniosły 28 353 mln zł w porównaniu z 26 264 mln zł rok wcześniej (wzrost o 8,0 proc.). Fundusze własne Grupy wzrosły do 2 439 mln zł w z 2 276 mln zł, głównie wskutek przeznaczenia zysku netto za 2010 rok na zwiększenie kapitału zapasowego.

Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2011 roku wyniósł 11,3 proc. wobec 11,5 proc. rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2011 roku akcjonariuszami Banku BGŻ byli: Rabobank (posiadający 59,35 proc. akcji), Skarb Państwa (25,17 proc.) oraz pozostali akcjonariusze (15,48 proc.).

dce1jjt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dce1jjt