Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

BGŻ SA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r. (44/2014)

BGŻ SA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r. (44/2014)
Share
datnvzo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
BGŻ SA
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r. Raport bieżący 44/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku 17 listopada 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
NWZ 17 11 2014.pdf Uchwały podjęte przez NWZ 17 listopada 2014 r.
NWZ 17 11 2014_EN.pdf Resolutions adopted by the EGM on November 17, 2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Resolutions of Extraordinary General Meeting of the Bank on November 17, 2014. Current Report 44/2014 dated November 18, 2014 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby discloses resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting on November 17, 2014. Legal basis: § 38 section 1 point 7 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member stat

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
datnvzo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-11-18 Witold Okarma Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo