Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

BINARY HELIX S.A. - Korekta do rb 12/2014 z 10 maja Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (13/2014) /EBI

BINARY HELIX S.A. - Korekta do raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (13/2014) /EBI
Share
d4iwgms

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (\"Spółka\", \"Emitent\") informuje, iż raport bieżący nr 12/2014 r. z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przekazujący informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO nie zawierał wszystkich koniecznych załączników. Do korygowanego raportu dołączone były formularze trzech z pięciu nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Bownik, Pana Magdziarz, Pana Michalik - Lipka. Nie dołączono formularzy dotyczących Pana Jerzego Lange oraz Pana Waldemara Zagajewskiego. Stąd wynika konieczność uzupełnienia przedmiotowego raportu poprzez opublikowanie wszystkich formularzy. Formularze te są załącznikiem do niniejszego raportu. Opublikowana treść raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" w związku z pkt VII Załącznika Nr 1 do dokumentu \\"Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego\\" (Załącznik do uchwały Nr 243/2013 Zarządu GPW z dnia 28.02.2013 r., Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20.05.2011 r.).\\" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EBI-FormularzRN__Aneta_Bownik-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | EBI_-_Formularz_RN__Jacek_Magdziarz-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | EBI
-FormularzRN__Jerzy_Lange-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | EBI_-_Formularz_RN__Stefan_Michalik_-_Lipka-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | EBI-FormularzRN_Waldemar_Zagajewski-4.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Huczała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms