Trwa ładowanie...
d157lj3

BIOERG S.A. - Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji BIOERG S.A. (2/2012)

BIOERG S.A. - Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji BIOERG S.A. (2/2012)

Share
d157lj3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOERG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji BIOERG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), zarząd BIOERG S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy zawiadomienia o nabyciu akcji przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wskazanie osób przekazujących informację: - Pan Marcin Agacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOERG S.A., pełni funkcję Prezesa Zarządu ERG S.A. - Pan Piotr Szewczyk, Zastępca Przewodniczącego RN BIOERG S.A., pełni funkcję Członka Zarządu ERG S.A.. - Pan Maciej Błasiak, Prezes Zarządu BIOERG S.A., pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ERG S.A. Na podstawie otrzymanej informacji ERG S.A. łącznie zakupił 35.000 akcji spółki BIOERG S.A. Zakupu dokonano w dniu 19 stycznia 2012 roku, w ramach transakcji sesyjnych na Rynku NewConnect w Warszawie po średniej cenie zakupu 0,80 zł za 1 akcję. W związku z dokonanymi transakcjami spółka ERG S.A. posiada obecnie 4.135.000 akcji BIOERG S.A., co stanowi 48,64 % ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Przed zakupem ERG S.A. posiadała 4.100.000 akcji spółki BIOERG S.A. co stanowiło 48,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z deklaracją przedstawioną w otrzymanym zawiadomieniu ERG S.A. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOERG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 262 22 22 | | (32) 262 22 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-23-82-022 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Maciej Błasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3