Trwa ładowanie...
d20s2pp
d20s2pp
espi

BIOMASS ENERGY - Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta (10/2015) - EBI

BIOMASS ENERGY - Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta (10/2015)
Share
d20s2pp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje, że z dniem 26.03.2015, w związku z systematycznym dążeniem do dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta opartych na innowacyjnej działalności Spółki, szczególnie tej prowadzonej w obszarze rynku roślin energetycznych, odnawialnych źródeł energii i rozwiązań biotechnologicznych, do oferty Emitenta wprowadzono kolejny produkt wytwarzany na bazie biomasy z miskanta olbrzymiego. W efekcie prowadzonych badań i doświadczeń opracowano technologię wytwarzania nowego rodzaju ekologicznego pelletu dla zwierząt domowych. Opisywany produkt cechuje się doskonałymi własnościach absorpcyjnymi. Pellet ten jest też czysty ekologicznie i biodegradowalny . Klienci otrzymają też możliwość zakupu nietypowych rozwiązań ułatwiających efektywne wykorzystanie pelletu. Badania rynkowe przeprowadzone w Europie wskazują na duże zapotrzebowanie klientów końcowych na tego typu rozwiązania. Opisywany produkt pozwala też na rozpoczęcie dystrybucji produktów Emitenta w nowym kanale sprzedaży
tj. w sieciach handlowych. Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy w sprawie rozpoczęcia sprzedaży pelletu w jednej z największych w kraju sieci sklepów. Ewentualne podpisanie umowy o współpracy będzie przedmiotem niezależnego raportu. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s2pp

Podziel się opinią

Share
d20s2pp
d20s2pp