Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

BIOTON - Rozwiązanie umowy pomiędzy BIOTON S.A. i Actavis Group PTC ehf w sprawie współpracy w se...

BIOTON - Rozwiązanie umowy pomiędzy BIOTON S.A. i Actavis Group PTC ehf w sprawie współpracy w segmencie insulin (4/2013)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy pomiędzy BIOTON S.A. i Actavis Group PTC ehf w sprawie współpracy w segmencie insulin | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Bioton", "Spółka") informuje, że w dniu 24.01.2013 r., Spółka otrzymała od Actavis Group PTC ehf z siedzibą w Islandii ("Actavis") zawiadomienie o rozwiązaniu umowy joint-venture, dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji insulin na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii ("Umowa"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 30.01.2012 r. Rozwiązanie Umowy związane jest z przejęciem Actavis przez amerykański koncern Watson Pharmaceuticals, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ("Watson"). W dniu 31.10.2012 r. Actavis został nabyty przez Watson i zgodnie z Umową Actavis mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do rozwiązania Umowy w sytuacji przejęcia kontroli nad Actavis przez podmiot trzeci. Zgodnie z warunkami rozwiązania Umowy przewidzianymi w Umowie, Biotonowi należne jest wynagrodzenie w wysokości 22.250.000 EUR, które zapłacone zostało przez Actavis w dniu zawarcia Umowy, powiększone o udostępnione dotychczas przez
Actavis finansowanie dla spółki Actavis Bioton GmbH z siedzibą w Szwajcarii w wysokości 150.000 EUR ("Spółka JV", łącznie "Wynagrodzenie"). Bioton nie ma obecnie obowiązku zwrotu Wynagrodzenia i zgodnie z Umową pozostaje ono jego własnością. W związku z powyższym rozwiązanie Umowy nie wpływa na sytuację finansową Biotonu. Ponadto zgodnie z warunkami rozwiązania Umowy, Bioton: (i) nabędzie od Actavis (po wartości nominalnej wynoszącej 10.000 CHF) wszystkie udziały Actavis w Spółce JV stając się w konsekwencji jedynym właścicielem tej spółki mogącym swobodnie kształtować jej przyszłą strukturę właścicielską, w tym również pozyskać innego partnera do dystrybucji insulin Spółki na rynkach zagranicznych; (ii) posiadać będzie wyłączne prawa do sprzedaży insulin Spółki na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii oraz będzie miał swobodne prawo do poszukiwania nowych partnerów na tych obszarach; (iii) zobowiązany będzie do zwrotu 50 % Wynagrodzenia z 50 % zysków generowanych w przyszłości z
komercjalizacji insulin Spółki na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Podjęta przez Actavis decyzja o rozwiązaniu Umowy związana jest ze strategiczną decyzją koncernu Watson zakładającą koncentrację na rozwoju produktów biotechnologicznych w już obecnych głównych obszarach terapeutycznych związanych z medycyną kobiet oraz onkologią. Decyzja Watson podyktowana jest więc inną strategią rozwoju i skoncentrowaniem się na innych produktach biotechnologicznych niż insuliny. W ocenie Zarządu Spółki, decyzja Actavis nie ma wpływu na sytuację Spółki, a także realizowaną przez Bioton długoterminową strategię rozwoju. W zakładanych przez Spółkę planach finansowych, dochody ze sprzedaży insulin Spółki na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii oczekiwane były dopiero od 2017 r. Spółka będzie konsekwentnie prowadziła prace w celu rejestracji insulin Spółki na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii oraz ich komercjalizacji we współpracy z międzynarodowymi
koncernami farmaceutycznymi, w modelu, który został przyjęty w innych długoterminowych kontraktach zawartych przez Bioton m.in. z Bayer HealthCare oraz GlaxoSmithKline. Jednocześnie Zarząd Bioton informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem wykazywanym przez inne koncerny farmaceutyczne współpracą z Bioton na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, podejmie niezwłocznie działania w celu znalezienia innego partnera lub partnerów, z którymi prowadzona będzie sprzedaż insulin Spółki na strategicznych rynkach, tak, aby efekty ekonomiczne tej współpracy były zgodne z długoterminowymi planami finansowymi Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2013-01-25 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz