Trwa ładowanie...
d251akl
espi

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ...

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. (5/2013)
Share
d251akl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24.01.2013 r. Spółka otrzymała od Troqueera Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji ("Troqueera") zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Troqueera w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15 %, licząc od ostatniego zawiadomienia z dnia 29.12.2012 r. ("Zmniejszenie"); Zmniejszenie spowodowane zostało: 1. sprzedażą w dniu 15.01.2013 r. na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w trakcie sesji zwykłej łącznie 101.915.422 akcji Spółki (rozliczenie transakcji, zgodnie z zasadami KDPW S.A., nastąpiło w dniu 18.01.2013 r.), 2. sprzedażą w dniu 16.01.2013 r. na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w trakcie sesji zwykłej łącznie 4.500.000 akcji Spółki (rozliczenie transakcji, zgodnie z zasadami KDPW S.A., nastąpiło w dniu 21.01.2013 r.), 3. zawarciem w dniu 17.01.2013 r. z podmiotem trzecim umowy sprzedaży 45.000.000 akcji Spółki. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy
cywilnoprawnej, 4. zawarciem w dniu 18.01.2013 r. z podmiotem trzecim umowy pożyczki 165.000.000 akcji Spółki. Akcje zostały przeniesione czasowo w dniu 18.01.2013 r. w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej i zostaną zwrotnie przeniesione na Troqueerę zgodnie z warunkami umowy pożyczki. Przed zajściem powyższych zdarzeń Troqueera posiadała 1.304.360.182 akcje Spółki, uprawniające do 1.304.360.182 głosów, stanowiące 15,55 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 15,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku zdarzeń opisanych w pkt. 1, 3 i 4 powyżej Troqueera posiadała na dzień 18.01.2013 r. 992.444.760 akcji Spółki, uprawniających do 992.444.760 głosów, stanowiących 11,83 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 11,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku zdarzenia opisanego w pkt. 2 powyżej Troqueera posiada obecnie 987.944.760 akcji Spółki, uprawniających do 987.944.760 głosów, stanowiących
11,78 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 11,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2013-01-25 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl