Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

BIPROMET S.A. - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (QSr) ...

BIPROMET S.A. - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2015 r. (6/2015)
Share
d3yvay5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
BIPROMET S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Bipromet S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2015 r. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 8 maja 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)
d3yvay5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Maria Sowiak Członek Zarządu
2015-04-13 Jolanta Nowosielska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5