Trwa ładowanie...
d4dhi2l

Black Lion Fund - Pozwolenie na budowę Budynku A przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie (6/2015)

Black Lion Fund - Pozwolenie na budowę Budynku A przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie (6/2015)

Share
d4dhi2l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion Fund
Temat
Pozwolenie na budowę Budynku A przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Black Lion Fund S.A. informuje, że jego spółka zależna Soho Factory sp. z o.o. w dniu 12 lutego 2015 r. uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ?A? z usługami, parkingiem podziemnym w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie na działce ewidencyjnej nr 18/12. Zatwierdzony projekt budowlany przewiduje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową usytuowaną na parterze. Budynek będzie podzielony na dwa zasadnicze segmenty: pierwszy obejmujący od 7 do 11 kondygnacji naziemnych i drugi posiadający od 6 do 8 kondygnacji naziemnych. W całym budynku zaprojektowano 133 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7.622 m2. Natomiast powierzchnia użytkowa części usługowej będzie wynosiła 2.210 m2. Łączna projektowana powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 9.832 m2.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion Fund Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
526-102-93-18 010964606
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2015-02-13 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l