Trwa ładowanie...
d3373at

BLACK PEARL - Stan portfela inwestycyjnego (16/2015) - EBI

BLACK PEARL - Stan portfela inwestycyjnego (16/2015)

Share
d3373at
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Stan portfela inwestycyjnego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka"), informuje, iż w sowim portfelu inwestycyjnym posiada 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki pod firmą Alfa Star S.A., która to spółka w dniu 29 sierpnia 2015 r. ogłosiła wstrzymanie realizacji usług turystycznych z powodu brak płynności finansowej. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., ww. akcje miały zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu "Newconnect". Spółka nabyła ww. akcje we wrześniu 2014 r., za kwotę 950.000,00 zł. W dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia przez Alfa Star S.A. niewypłacalności, kurs jednej akcji wynosił 0,64 zł. Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Smoczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at