Trwa ładowanie...
d1cgz35
d1cgz35
espi

BLIRT S.A. - Korekta raportu 7/2013 ? Zakup akcji przez osobę obowiązaną (21/2013)

BLIRT S.A. - Korekta raportu 7/2013 ? Zakup akcji przez osobę obowiązaną (21/2013)
Share
d1cgz35

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLIRT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu 7/2013 ? Zakup akcji przez osobę obowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) przekazuje korektę raportu nr 7/2013. W pierwotnym raporcie nie podano informacji odnośnie wolumenu i średniej ceny nabytych akcji w podziale na poszczególne dni sesyjne. W dniach 5 ? 10 czerwca 2013 r. osoba obowiązana nabyła łącznie 6.389 szt. akcji Emitenta po średniej cenie 1,8695 zł, w tym: - 4492 akcji po cenie 1,8021 zł w dniu 05-06-2013, - 1623 akcji po cenie 2,000 zł w dniu 06-06-2013, - 274 akcji po cenie 2,200 zł w dniu 10-06-2013. Sumaryczna wartość nabytych akcji wyniosła 11.944,00 zł. Poniżej pełna skorygowana treść raportu: Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazane przez osobę obowiązaną o dokonaniu przez nią transakcji na akcjach Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że w dniach 5 ? 10 czerwca 2013 r. osoba obowiązana nabyła łącznie 6.389 szt. akcji Emitenta po średniej cenie 1,8695 zł, w tym: - 4492
akcji po cenie 1,8021 zł w dniu 05-06-2013, - 1623 akcji po cenie 2,000 zł w dniu 06-06-2013, - 274 akcji po cenie 2,200 zł w dniu 10-06-2013. Sumaryczna wartość nabytych akcji wyniosła 11.944,00 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1cgz35

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Jerzy Milewski Prezes Zarządu Jerzy Milewski
2013-09-16 Marian Popinigis Członek Zarządu Marian Popinigis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cgz35

Podziel się opinią

Share
d1cgz35
d1cgz35