Trwa ładowanie...
d2f9mp8
espi

BLUE PRE IPO S.A. - Zmiana porządu obrad ZWZ. (3/2012)

BLUE PRE IPO S.A. - Zmiana porządu obrad ZWZ. (3/2012)
Share
d2f9mp8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
BLUE PRE IPO S.A.
Temat
Zmiana porządu obrad ZWZ.
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ BLU PRE IPO S.A., Emitent przedstawia aktualny porządek obrad wraz z projektami wszystkich uchwał na ZWZ zwołane na dzień 12 czerwca 2012 r. na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki. Dokumenty związane z ZWZ dostępne są także na stronie interentowej Spółki (http://blupreipo.com.pl/).
Załączniki
Plik Opis
zmiana.porządku.obrad.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Mariusz Obszański Prezes Zarządu Mariusz Obszański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f9mp8

Podziel się opinią

Share
d2f9mp8
d2f9mp8