Trwa ładowanie...
d356gr5
d356gr5
espi

BM MEDICAL SA - Zbycie znacznego pakietu akcji (9/2012)

BM MEDICAL SA - Zbycie znacznego pakietu akcji (9/2012)
Share
d356gr5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
BM MEDICAL SA
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BM Medical S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2012r. wpłynęło do Spółki od Pana Przemysława Marchlewicza w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie") dotyczące zbycia 10.000 szt. Akcji Spółki. Pan Przemysław Marchlewicz przed dokonaniem transakcji posiadał 28.187 szt. akcji BM Medical S.A., które stanowiły 6,59% kapitału zakładowego BM Medical S.A. i uprawniały do 28.187 głosów, stanowiących 6,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Pan Przemysław Marchlewicz posiada 18.187 szt. akcji BM Medical S.A., które stanowią 4,25 % kapitału zakładowego BM Medical S.A. i uprawniają do 18.187 głosów, stanowiących 4,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BM MEDICAL SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-491 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
M.Konopnickiej 6
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
781-181-65-84 300792724
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356gr5

Podziel się opinią

Share
d356gr5
d356gr5