Trwa ładowanie...
d1ywvlc

BOMI - Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej (1/2013)

BOMI - Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej (1/2013)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka skierowała do banków będących największymi wierzycielami Emitenta zmodyfikowane propozycje układowe. W związku z nieprzedłużeniem najmu dwóch istotnych lokalizacji w centrach handlowych KLIF w Warszawie oraz Gdyni Zarząd zamierza wnioskować o zaakceptowanie przez wierzycieli następujących propozycji układowych: a) spłatę drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości (kwota w niewielkim zakresie może ulec zmianie); b) spłatę pozostałych wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli Spółki poprzez redukcję spłaty zobowiązań o 60%, pozostałe 40% byłoby uregulowane w następujący sposób: - spłatę 50% ze 100 mln zł zobowiązań poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki BOMI SA w cenie emisyjnej 1,20 pln za jedną akcję; - spłatę pozostałych 25% zobowiązań rozłożoną w czasie w odstępach kwartalnych przez okres 10 lat w równych ratach po 1/10, z tym że przez pierwsze dwa lata Spółka regulowałaby po 1/20 zobowiązania a w roku
ostatnim uregulowałaby 2/10; c) sprzedaż majątku nieruchomego Spółki pod nadzorem Sądu z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych w kwotach uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (około 25% ze 100 mln zł zobowiązań). Pozostała kwota wierzytelności wierzycieli hipotecznych zaspakajana byłaby na wyżej wspomnianych warunkach układowych; W ocenie Zarządu redukcja zobowiązań zwiększa szanse Spółki na kontynuowanie działalności i obsługę zobowiązań układowych. Jednocześnie wielkość uzyskanych przychodów z tytułu franczyzy za ostatni miesiąc oraz wynik na sklepach własnych zbliżający się do poziomu rentowności świadczy o możliwości powodzenia układu z wierzycielami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2013-01-04 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc