Trwa ładowanie...
d4qbn2u

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (9/2015)

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (9/2015)

Share
d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70, pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Boomerang S.A. informuje o otrzymaniu od Midven Capital Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o następującej treści: "Działając stosownie do treści przepisu art.69, ust 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem nabyliśmy akcje serii B spółki Boomerang S.A. w ilości 19.614.384, co stanowi 29,28% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadaliśmy: Akcje serii A 254.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowiło 0,38% udziału w kapitale Spółki oraz
uprawniało do wykonywania 254.750 głosów, co stanowi 0,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Po dokonaniu wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadamy: Akcje serii A 254.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowi 0,38% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 254.750 głosów, co stanowi 0,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Akcje serii B 19.614.384 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 29,28% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 19.614.384 głosów, co stanowi 29,28% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) przed zawarciem zgłaszanej transakcji posiadało 254.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A Boomerang S.A., co stanowiło 0,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji posiada łącznie 19.869.134 głosów akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 29,66% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia
do wykonywania 19.869.134 głosów, co stanowi 29,66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd nie przewiduje w ciąg najbliższych 12 miesięcy zwiększania zaangażowania w akcje Boomerang S.A." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 214 m. 129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u