Trwa ładowanie...
dpegr5b
espi

BORYSZEW - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA (71/2014)

BORYSZEW - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA (71/2014)
Share
dpegr5b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Spółki Alchemia S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. nastąpiło na skutek zarejestrowania w dniu 27 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału Boryszew S.A. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A., Alchemia S.A. stała się posiadaczem 15.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1 złoty każda. Przed objęciem akcji, Alchemia S.A. nie posiadała akcji Boryszew S.A. W wyniku objęcia akcji Alchemia S.A. posiada
15.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 6,25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniają do 15.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,25% ogólnej liczby głosów na WZ. Podmioty zależne od Alchemia S.A. nie posiadają akcji Boryszew S.A. oraz nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpegr5b

Podziel się opinią

Share
dpegr5b
dpegr5b