Trwa ładowanie...
d447odz

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (87/2010)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (87/2010)

Share
d447odz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o transakcjach nabycia w dniu 15 grudnia 2010 roku na GPW 341.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.Przed zmianą, tj. dnia 14 grudnia 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 221.031.430 sztuk akcji, co stanowiło 58,77% udziału w kapitale zakładowym oraz 430.039.703 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A. Posiadane akcje dawały 221.031.430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,73% ogólnej liczby głosów na WZ.Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 221.713.801 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 58,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 430.039.703 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A.. Akcje wraz z PDA (651.753.504 sztuki) będą stanowić 57,76% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 221.713.801 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,91% ogólnej liczby głosów na WZ, a wraz z PDA (651.753.504 głosy) będą stanowić 57,75% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2010-12-21 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz