Trwa ładowanie...
dpegr5b
espi

BORYSZEW - Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A. (72/2014)

BORYSZEW - Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A. (72/2014)
Share
dpegr5b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka", ?Emitent?) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 października 2014r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 69/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku zmienił się udział akcji własnych Emitenta w kapitale zakładowym Spółki. Na dzień rejestracji podwyższenia kapitału Spółka posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną 10.800.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,50% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 5 listopada 2014 roku Spółka posiadała bezpośrednio 5.000.000 sztuk i pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. 6.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących
łącznie 4,58% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpegr5b

Podziel się opinią

Share
dpegr5b
dpegr5b