Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

BOŚ SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Banku w dn. 23.11.2011 r. ...

BOŚ SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Banku w dn. 23.11.2011 r. (44/2011)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Banku w dn. 23.11.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 23 listopada 2011 r. uczestniczył jeden Akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu. tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie posiadający 12.951.960 akcji Banku, stanowiących 95,26% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 79,10% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z listą obecności w NWZ uczestniczyli Akcjonariusze posiadający łącznie 13.596.267 głosów. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich akcji BOŚ S.A. wynosi 16.373.245 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Mariusz Klimczak Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w