Trwa ładowanie...
d4zqr35

BOŚ SA - Rating BOŚ S.A. (11/2015)

BOŚ SA - Rating BOŚ S.A. (11/2015)

Share
d4zqr35

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rating BOŚ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. powziął informację, iż w dniu 10 kwietnia 2015 r. Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd (Agencja) potwierdziła oceny ratingowe dla Banku. Oceny ratingowe Banku prezentują się następująco: -Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term IDR): ?BBB?, perspektywa negatywna, -Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term IDR): ?F3?, -Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating): ?A(pol)?, perspektywa negatywna, -Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating): ?F1(pol)?, -Rating indywiduallny (Rating Viability): ?bb?, -Rating wsparcia (Support Rating): ?2?, -Rating
wsparcia (Support Rating Floor): ?BBB?. Euroobligacje wyemitowane przez BOS Finance AB w wysokości 250 mln EUR otrzymały rating: ?BBB?. Ratingi dla Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości do 2 miliardów zł: -Krajowy rating długoterminowy: ?A(pol)?, -Krajowy rating krótkoterminowy: ?F1(pol)?, Obligacje podporządkowane serii R1 w wysokości 83 mln zł otrzymały rating:?BBB-(pol)?. Ponadto, w opublikowanym raporcie Agencja zwraca uwagę, że obecne utrzymanie ocen ratingowych opiera się na dużym prawdopodobieństwie wsparcia ze strony większościowego akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także na znaczącej roli Banku w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju. Jednocześnie Agencja zwraca uwagę na duże prawdopodobieństwo, że - ze względu na wprowadzenie BRRD (Dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków) ? poziom wsparcia może zostać do końca I połowy 2015 roku obniżony i w konsekwencji rating długoterminowy IDR jak również rating wsparcia (Support Rating) mogą zostać obniżone
odpowiednio do poziomów: ?BB? i ?3?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-832 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żelazna | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 850 87 51 | | 22 850 88 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

Podziel się opinią

Share
d4zqr35
d4zqr35