Trwa ładowanie...
d25ukil
espi

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 (3/2013)

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 (3/2013)

Share
d25ukil

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o stałych datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku: "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny (QSr) QSr-1/2013 - 9 maja 2013 r. QSr-3/2013 - 7 listopada 2013 r. "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny (PSr) PSr/2013 - 22 sierpnia 2013 r. Jednostkowy raport roczny R/2012 - 19 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny RS/2012 - 19 marca 2013 r. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Bank jako jednostka dominująca: ?- będzie przekazywał do publicznej wiadomości wyłącznie "rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne i "rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny, o których mowa
w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia; ?- nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz raportu za II kwartał 2013 r., zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25ukil

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25ukil

Podziel się opinią

Share
d25ukil
d25ukil