Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 (3/2013)

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 (3/2013)
Share
d1avnfy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o stałych datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku: "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny (QSr) QSr-1/2013 - 9 maja 2013 r. QSr-3/2013 - 7 listopada 2013 r. "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny (PSr) PSr/2013 - 22 sierpnia 2013 r. Jednostkowy raport roczny R/2012 - 19 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny RS/2012 - 19 marca 2013 r. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Bank jako jednostka dominująca: ?- będzie przekazywał do publicznej wiadomości wyłącznie "rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne i "rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny, o których mowa
w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia; ?- nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz raportu za II kwartał 2013 r., zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy