Trwa ładowanie...
d2ok12x

Bowim - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A. Wejście w życie umowy warunkowej (26/2014)

Bowim - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A. Wejście w życie umowy warunkowej (26/2014)

Share
d2ok12x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A. Wejście w życie umowy warunkowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent" lub ?BOWIM") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku pełnomocnik Emitenta otrzymał informację o złożeniu przez pełnomocnika Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: ?KONSORCJUM") wniosku o podjęcie postępowania z powództwa KONSORCJUM przeciwko BOWIM z dnia 31 grudnia 2013, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt XIV GC 2/14/JG (dalej: ?Powództwo KONSORCJUM?), które to powództwo zostało zawieszone na zgodny wniosek stron postępowania. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku pełnomocnik Emitenta otrzymał informację o cofnięciu przez KONSORCJUM w dniu 30.04.2014 r. Powództwa Konsorcjum ? bez zrzeczenia się roszczenia.W związku z powyższym Emitent wyjaśnia, iż cofnięcie przez KONSORCJUM Powództwa KONSORCJUM stanowiło ostatni pozostały do spełnienia warunek zawieszający wejścia w życie Aneksu nr 4 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku, podpisanego przez Emitenta i Konsorcjum w dniu 24
stycznia 2014 r. (dalej ?Aneks nr 4?), o zawarciu którego Emitent informował inwestorów Raportem nr 8/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. wraz z podaniem szczegółowego opisu warunków zawieszających i rozwiązujących Aneksu nr 4.Emitent informuje, że wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Aneksu nr 4, wskazane szczegółowo w Raporcie nr 8/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zostały spełnione w wymaganym terminie w związku z czym z dniem 30 kwietnia 2014 r. Aneks nr 4 wchodzi w życie.Jak poinformował Emitent w Raporcie nr 8 z dnia 24 stycznia 2014 r. Aneks nr 4 ulega rozwiązaniu jeżeli w terminie 7 dni od dnia jego wejścia w życie:(i) BOWIM nie cofnie powództwa wytoczonego przeciwko KONSORCJUM w dniu 15 lipca 2013 r. toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 539/13 wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia,(ii) Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie nie cofnie powództwa wytoczonego przeciwko KONSORCJUM w dniu 13 czerwca 2013 r. toczącego się przed Sądem Okręgowym w
Katowicach, sygn. akt XIV GC 301/13/MN wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia.Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń,Raport nr 8/2014 ? Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A.,Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę,Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A.,Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A.,Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A.,Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A.,Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty,Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum
Stali S.A.,Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r.,Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych,Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ok12x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-01 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-05-01 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ok12x

Podziel się opinią

Share
d2ok12x
d2ok12x