Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy PEKAO S.A. (20/2012)

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy PEKAO S.A. (20/2012)

Share
d4ca9gz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy PEKAO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2012 r. otrzymał podpisany przez PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") aneks nr 27 do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 31 maja 2004 roku. Zgodnie z umową, Bank przyznał Spółce kredyt, w formie wielocelowej, wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 22.000.000 PLN z przeznaczeniem na wykorzystanie w postaci limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt udostępniony jest jako: (i) kredyt w rachunku bieżącym, (ii) limit na akredytywy dokumentowe, (iii) limit na gwarancje bankowe. Zgodnie z zawartym aneksem kredyt może być wykorzystywany do dnia 30 listopada 2013r. Oprocentowanie jest równe zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększonej o rynkową marżę Banku. W pozostałym zakresie umowa pozostała niezmieniona. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera
postanowień dotyczących kar umownych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz