Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (5/2015)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-27
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-27
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 5 268
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 98 053
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2015-02-27 PLN 114,80

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-02
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-05-049 140652375 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi