Trwa ładowanie...
d349jrv

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (2/2012)

Share
d349jrv
TREŚĆ RAPORTU:
Data błędnej wyceny 2011-12-30
Waluta PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny 132,74
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny 130,46
Przyczyny powstania błędu w wycenie Przyczyną wystąpienia błędu w wycenie certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 na Dzień Wyceny przypadający w dniu 30.12.2011 roku było ujęcie zawyżonej wartości aktywów netto spółek FSN Sp. z o.o. 3 SKA (FSN 3) oraz FSN Sp. z o.o. 4 SKA (FSN 4). Zawyżona wartość aktywów netto spółek FSN 3 oraz FSN 4 związana była z zaksięgowaniem błędnej wartości akcji spółki FSN Sp. z o.o. 5 SKA (FSN 5), której właścicielem są spółki FSN 3 i FSN 4 (po 50% akcji). Błąd polegał na nieprawidłowym zaksięgowaniu zmiany wartości akcji FSN 5 w taki sposób, że spadek wartości akcji przedmiotowej spółki został wykazany jako wzrost jej wartości.
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny Fundusz nie dokonywał operacji wypupu certyfikatów inwestycyjnych w Dniu Wyceny 30 grudnia 2011 r.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-01-09 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d349jrv

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv