Trwa ładowanie...
d1o9rl2

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Terminy raportów okresowych (3/2011)

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Terminy raportów okresowych (3/2011)

Share
d1o9rl2
WIADOMOŚĆ
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 zarządzanyprzez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informujeo datach przekazywania raportów okresowych w roku 2011:Raportkwartalny za IV kwartał 2010 r. - 14 lutego 2011 r.Raportkwartalny za I kwartał 2011 r. - 5 maja 2011 r.Raport kwartalnyza II kwartał 2011 r. - 4 sierpnia 2011 r.Raport kwartalny zaIII kwartał 2011 r. - 4 listopada 2011 r.Raport półroczny za Ipółrocze 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r.Raport roczny zaokres kończący się 31 grudnia 2010 r. - 3 marca 2011 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2011
(numerkolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-11
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
Temat raportu: Terminy raportów okresowych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2