Trwa ładowanie...
d4d5q3c
d4d5q3c
espi

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycy...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (51/2011)
Share
d4d5q3c

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ("Fundusz") informuje iż w dniu 22 listopada 2011 r. powzięło informację o dokonaniu asymilacji certyfkatów inwestycyjnych serii A i B Funduszua) planowana data oraz sposób dokonania podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnychKrajowy Depozyt Papierów Wartościwych SA ("KDPW") na podstawie Uchwały Zarządu KDPW nr 1051/11 z dnia 22 listopada 2011r postanowił dokonać w dniu 25 listopada 2011r asymilacji 148 782 (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oznaczonych kodem PLBPHMI00023 z 1 131 689 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu oznaczonymi kodem PLBPHMI00015. Certyfikaty inwestycyjne objęte asymilacją otrzymują kod PLBPHMI00015.Z dniem 25 listopada 2011r kodem PLBPHMI00015 oznaczonych jest 1 280 471 (jeden milion dwieście
osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.b) przyczyny powzięcia zamiaru podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnychZarząd Towarzystwa podjął decyzję o złożeniu wniosku o asymilację certyfikatów inwestycyjnych do KDPW na podstawie upoważnienia wynikającego ze Statutu i Prospektu emisyjnego Funduszu w związku z kolejną emisją certyfikatów inwestycyjnych serii B. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 51 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-11-23
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
Temat raportu: dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 12 oie - zamiar podziału albo połącz certyfik. inwestycyjn.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4d5q3c

Podziel się opinią

Share
d4d5q3c
d4d5q3c