Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

BPX - Rejestracja spółki zależnej. (8/2015) - EBI

BPX - Rejestracja spółki zależnej. (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja spółki zależnej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki spółki: BPX USA Ltd., w której Spółka jest udziałowcem posiadającym 90% udziałów uprawniających do wykonywania 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy spółki BPX USA Ltd. wynosi 100.000 USD. Spółka BPX USA Ltd., tak jak BPX S.A. będzie działać w branży usług IT. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa będą usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu. Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Saczuk Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9