Trwa ładowanie...
d3373at

BPX S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej. (8/2015)

BPX S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej. (8/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BPX S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 4 września 2015 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie. W dniu 31.08.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował nową emisję akcji serii D i E, w związku z powyższym stan posiadania akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej i podmiot od niego zależny zwiększył się o 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (akcje nabyte przez BPX Inc. Sp. z o.o. - podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej) oraz 500.063 akcji zwykłych na okaziciela serii E (akcje nabyte przez Członka Rady Nadzorczej). Cena emisyjna akcji serii D, związanej z połączeniem spółek BPX S.A. z ?Business Partners eXcellence? Sp. z o.o. wynosiła 1,00 zł. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 1,00 zł. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 28/30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 350 74 55 | | 071 3394055 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | newconnect@bpx.pl | | www.bpx.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-259-13-61 | | 020448682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Anna Saczuk Michał Wierzbowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at