Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Brak nowych wskazań

Ostatnie sesje przebiegają pod znakiem ruchu bocznego. Po obronie wsparcia Fibonacciego: 2536 – 2540 pkt. i zainicjowaniu przez obóz byków ruchu odreagowującego, rynek ma jak widać ewidentne problemy z wyborem kierunku.
Share
Brak nowych wskazań
Źródło: DM BZ WBK
d2wcgpf

Było to także odczuwalne podczas przedpołudniowej fazy wczorajszego handlu. Z okolic intradayowego wsparcia: 2561 – 2564 pkt. bykom udało się wykreować niewielki impuls popytowy, jednak ta inicjatywa bardzo szybko wytraciła swój impet.

Z analogiczną sytuacją mieliśmy także do czynienia na pozostałych rynkach europejskich. Tym samym pozytywna reakcja po opublikowaniu lepszych od oczekiwań danych z gospodarki niemieckiej (indeksy PMI) przemieniła się dość szybko w pasywne nastawienie inwestorów, a jedynie symboliczne ruchy cenowe na indeksach odzwierciedlały całkowity brak ochoty do podejmowania jakichś przełomowych działań rynkowych.

Również na GPW sesja nie była z pewnością porywającym widowiskiem. Warto w tym kontekście podkreślić, że przez znaczną część czwartkowych notowań zakres wahań na kontraktach mieścił się dosłownie w kilku punktowym korytarzu cenowym. Zanim jednak ruch boczny zaczął się rozbudowywać, niedźwiedziom udało się w niewielkim stopniu zniwelować skalę wcześniejszego impulsu popytowego.

d2wcgpf

Pewne ożywienie pojawiło się po danych z USA (indeks PMI dla przemysłu). Warto odnotować, że w następstwie informacji zza oceanu kontrakty wybiły się górą z konsolidacji, choć o żadnej spektakularnej reakcji nie można było tutaj mówić.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

W końcówce sesji, za sprawą pozytywnych impulsów płynących zza oceanu, kontrakty zaczęły umacniać się, jednak była to tylko mało udana próba naśladowania tego, co działo się na rynkach amerykańskich. Znaleźliśmy się jednak w pobliżu wcześniej ustanowionego maksimum cenowego, co i tak należało traktować jako spory sukces byków. Ostatecznie zamkniecie marcowej serii kontraktów wypadło na poziomie 2585 pkt. Stanowiło to niewielki wzrost wartości FW20H13 w relacji do środowej ceny odniesienia wynoszący 0.23%.

Układ techniczny wykresu nie uległ zmianie. Po raz kolejny popyt podjął działania obronne w okolicy zniesienia 61.8% poprzedniego impulsu wzrostowego. Co prawda jest to jedynie lokalna i z założenia mało istotna zapora popytowa, ale w połączeniu z przebiegającą tutaj Median Line odgrywa jak widać nieprzypadkową rolę na wykresie kontraktów. W swoich opracowaniach online eksponuję założenie, że jej przełamanie byłoby zapowiedzią powrotu FW20H13 w okolicę kluczowego węzła popytowego: 2536 – 2540 pkt.

d2wcgpf

Utrzymywanie się kontraktów ponad wskazanym przedziałem jest dla mnie informacją, że podaż nie przejawia jeszcze na tyle agresywnego stylu walki, by w najbliższym czasie mogło dojść do znaczącego pogłębienia się ruchu korekcyjnego. Zanegowanie analizowanego wsparcia wskazywałoby zatem na ponadprzeciętny wzrost presji podażowej i tym samym potwierdzało, że w bieżących relacjach panujących pomiędzy popytem i podażą zaszły naprawdę istotne zmiany.

Niewielką przewagę techniczną nadal utrzymuje zatem popyt, choć póki co niewiele z tego wynika. W moim odczuciu dopiero skuteczny atak na znany nam już węzeł podażowy: 2621 – 2624 pkt. byłby świadectwem determinacji byków i stanowił zapowiedź kontynuacji ruchu w kierunku poprzedniego maksimum cenowego. Jak na razie popyt nie może jednak zdobyć się na ten decydujący krok.

Fakty są zatem takie, że kreowany od początku roku ruch korekcyjny nie jest na pewno zjawiskiem dynamicznym, ale obóz byków, pomimo defensywnego nastawienia niedźwiedzi, nie jest w stanie przeciwstawić się skutecznie podaży. Jest to trochę niepokojący sygnał i w moim odczuciu jeśli szybko nie dojdzie do próby zanegowania strefy oporu: 2621 – 2624 pkt., przyszły tydzień może ułożyć się po myśli podaży.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

d2wcgpf

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf