Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towaro ... - EBI

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER (93/2014)
Share
d3zorcq
NEW CONNECT
Raport EBI nr 93 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku, otrzymał ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) decyzję przyznania przez Filipiński Urząd Patentowy prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER dla klas: 5, 10, 42 oraz 44. Informacja o przyznaniu prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER została ogłoszona 16 października 2014 r. Zarejestrowanie powyższego znaku jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq