Trwa ładowanie...
d21ikxj

BRASTER - Ochrona znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w Japonii (17/2015) - EBI

BRASTER - Ochrona znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w Japonii (17/2015)

Share
d21ikxj
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ochrona znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w Japonii
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?), informuje iż w dniu 13 lutego 2015 roku otrzymał informację od Japońskiego Urzędu Patentowego, o konieczności wniesienia opłaty urzędowej, w związku z wydaniem decyzji w sprawie przyznania przez Japoński Urząd Patentowy prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w terminie do 5 maja 2015 roku. Informacja o przyznaniu prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER została ogłoszona 26 stycznia 2015 r. Zarejestrowanie powyższego znaku jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ikxj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ikxj

Podziel się opinią

Share
d21ikxj
d21ikxj