Trwa ładowanie...
dlvsti6

BRASTER S.A. - Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

BRASTER S.A. - Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ (3/2015)

Share
dlvsti6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Tadeusza Wesołowskiego. ?Mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. l oraz art. 69A ust, 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana "ustawa o ofercie") Tadeusz Wesołowski niniejszym zawiadamia, iż w związku z dokonaniem w dniu 9.02.2015 transakcji nabycia 130.000 akcji Spółki BRASTER S.A. zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez niego. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Tadeusz Wesołowski posiadał bezpośrednio 40.521 akcji Spółki reprezentujących 1,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1,34 proc. głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Tadeusz Wesołowski posiada bezpośrednio 170.521 akcji Spółki, reprezentujących 5,66 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio przez podmiot powiązany 15.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tadeusz Wesołowski informuje, iż poza powyższym nie istnieją podmioty powiązane z nim posiadające akcje Spółki a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2015-02-17 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6